Реєстрація в митний органах

Для здійснення різних операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, на території України, будь-яке підприємство чи фізична особа-підприємець повинні пройти реєстрацію в митниці.

Реєстрація в митниці юридичної або фізичної особи − це проходження акредитації суб’єкта господарювання. Акредитація в митних органах дає право на експорт, імпорт, реекспорт та інші операції з товарами.

Здійснювати зовнішньоекономічну діяльністю може будь-яка юридична особа не залежно від форми власності, фізична особа, а також представництва іноземних суб’єктів господарювання.

Основний пакет документів, які необхідні для акредитації:
– Картка акредитації в 2х примірниках;
– Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– Копії паспортів та довідок про ідентифікаційні номери керівника, головного бухгалтера та осіб, уповноважених для роботи з митницею;
– Відомості про банки, в яких знаходяться валютні та поточні рахунки (назва, код ЄДРПОУ, МФО);
– Відомості про податкову інспекцію (назва, код ЄДРПОУ);
– Договір доручення митного обслуговування підприємства.

Юридичні особи до вище перелічених документів надають:
– Витяг з установчих документів (статуту), який підтверджує право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);
– Довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи).

Для фізичних осіб-підприємців додаткові документи наступні:
– Завірену копію довідки про взяття на облік платника податків

Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності зобов’язані надати:
– Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території України, на яке поширюється дія Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, який здійснив реєстрацію);
– Довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).

Проходження акредитації − процес досить трудомісткий і витратний за часом: починаючи від підготовки пакету документів і закінчуючи відвідуванням митних органів.

Компанія BusinessSupport пропонує повний спектр послуг, який включає в себе консультації з усіх питань, набір картки акредитації, підготовка повного пакету документів для проходження акредитації, отримання електронних ключів для електронного декларування.

Компанія BusinessSupport − надійна підтримка вашого бізнесу